DONATIES ASCENSIEHUIS

DONATIES

Ons Ascensiehuis draait op schenkingen en donaties. Doordat wij donaties van anderen ontvangen, kunnen wij ons werk voor jou doen. Met jouw donatie maak jij het weer voor een ander mogelijk om te ervaren wat dit Ascensiehuis brengt’.

Graag lichten wij hierbij toe hoe dit donatie principe werkt.

Onze Nieuwe Aarde

Op Onze Nieuwe Aarde komt iederEEN vrij tot expressie en creatie zonder zich bezig te houden met ‘geld verdienen’ en ‘de angst tekort te hebben’. Vanuit ZIJN doen wij op elk NU MOMENT wat wij voelen te moeten doen of niet te moeten doen. Doordat er altijd genoeg is voor iederEEN, kan EENieder in vol-ledige vrijheid ten dienste ZIJN aan het hoogste goed en diens UNIEKE bijdrage aan de gemeenschap leveren. Als gevolg hiervan bereiken en ervaren zowel het geheel – onze CommUNITY – als haar deelnemers altijd de hoogst mogelijke belichaamde vibratie.

Flowers Parque Nacional La Campana, Chile

Ons leven

Wij – An-Ra en SARA – LEVEN al zo. Zonder ons op wat voor manier dan ook in te (laten) houden, besteden wij al onze aandacht, tijd, energie, belichaamd bewustzijn en geld ten dienste aan het grootste geheel. Zijn wij volledig ten dienste aan jou, door exact datgene te doen waarvoor wij NU op Aarde ZIJN.

Overgangsperiode

Terwijl we middenin de illusie van de ons bekende oude Aarde verblijven, zijn we aan het Ascenderen en Onze Nieuwe Aarde aan het creëren. Wanneer ‘The Event’ plaatsvindt, maken we als geheel de volledige definitieve Ascensie-sprong van de oude Aarde naar Onze Nieuwe Aarde. Totdat dit gebeurt echter, bevinden we ons in – de eindfase van – de overgangsperiode en blijven we te maken houden met de wetmatigheden van onze illusie-Aarde. Dit betekent puur praktisch gezien dat iedereen nu nog inkomsten nodig heeft om uitgaven mee te kunnen betalen. Dat wij nog geld nodig hebben voor het laten draaien van ons Ascensiehuis en het blijven doen van ons wereldwijde Ascensiewerk ten dienste aan het grootste geheel. Hierom hebben wij vooralsnog besloten om voor bezoekers van ons Ascensiehuis een bekend donatie principe van toepassing te laten zijn.

Flowers Parque Nacional La Campana, Chile

Donatie principe

Dit bewuste donatie principe houdt in dat vrijwillige donaties van voorgaande bezoekers van ons Ascensiehuis, het mogelijk maken dat zij die daarna komen gratis gebruik kunnen maken van wat ons Ascensiehuis hen biedt. En dat deze latere bezoekers het vervolgens met hun vrijwillig donatie weer mogelijk maken dat zij die weer na hen komen hetzelfde ontvangen.

Wanneer je gedurende jouw aanwezigheid bij ons ervaart dat onze energie, belichaamd bewustzijn, aandacht en tijd ten dienste is aan jou, het daadwerkelijk vervolgen van jouw Ascensie-Weg en het door jou co-creëren van Onze Nieuwe Aarde en je voelt dat je ook anderen de gelegenheid wilt geven om dit te ontvangen, dan kun je tegen het eind van ons samenzijn naar je eigen draagkracht een vrijwillige donatie doen. Wellicht dat de hoogte van je eigen uurloon of het tarief dat je zelf aan anderen in rekening brengt een hulpmiddel kan zijn bij het vaststellen van het bedrag dat je wilt doneren. Wanneer je er voor kiest om te doneren, draag je er niet alleen toe bij dat iedere bezoeker met behulp van dit Ascensiehuis daadwerkelijk diens diepste verlangen vervult maar ook dat er een Nieuwe Aarde GemEENschap – CommUNITY – met dusdanig veel belichaamde massa ontstaat dat we daadwerkelijk de sprong naar Onze Nieuwe Aarde kunnen en zullen maken.

Hiervoor kun je uiteraard ook een donatie doen zonder zelf ons Ascensiehuis te bezoeken.

Flowers Parque Nacional La Campana, Chile

Doneer aan het Ascensiehuis

Als Ascensie en Nieuwe Aarde Pionier en Wegbereider besteden wij al onze aandacht, tijd, energie, belichaamd bewustzijn en geld ten dienste aan het grootste geheel. Dit doen we – onder de naam CALYXES – via ons wereldwijde Ascensiewerk en met ons Ascensiehuis. Ondersteun ons zodat wij iedereen die er ook voor kiest te Ascenderen en Onze Nieuwe Aarde mede vorm te geven kunnen blijven informeren, begeleiden en bekrachtigen.

Doneer hier middels een directe Paypal-betaling vanaf onze website.

Je kunt ook handmatig een donatiebedrag overmaken op de onderstaande bankrekening.

TRIODOSBANK: NL63 TRIO 0197 6582 29

Ten name van: CALYXES

Ovv: ‘Donatie Ascensiehuis’

Hartelijk bedankt!

Ascensiehuis Banner op voorgevel woning
Onder de naam CALYXES doen wij – AN-RA en SARA – ons Ascensie- en Nieuwe Aarde werk. Calyxes is geen officieel bij de KvK ingeschreven onderneming. Op dit moment vallen onder CALYXES:
  • Ons wereldwijde Ascensie- en Nieuwe Aarde werk
  • Persoonlijke Ascensie-healing sessies
  • Het Ascensiehuis