ASCENSIEWERK BESTEMMINGEN

ONS WERELDWIJDE ASCENSIE- EN NIEUWE AARDE WERK

Al vele jaren doen wij wereldwijd Ascensie- en Nieuwe Aarde Werk ten dienste aan het grootste geheel en het hoogste goed. Op deze pagina lees je onze uitgebreide informatie over ons werk op de verschillende  Ascensiewerk Bestemmingen. Gezien de aard van dit werk hebben wij tot nu toe inhoudelijk niets gepubliceerd over het gros van ons wereldwijde werk. De reden hiervoor is dat wij gedurende de diverse reizen naar Ascensiewerk Bestemmingen door ons een diepe angst werd ervaren in relatie tot onze veiligheid. Een andere reden hiervoor is, dat wij voelden dat velen nog niet beschikbaar waren – en ook nu nog niet zijn – om de inhoud van ons Ascensie- en Nieuwe Aardewerk te vernemen.

Ongeacht het hiernaast genoemde tref je hieronder een uitgebreide opsomming aan van het focuspunt en resultaat van het in de loop der jaren door ons uitgevoerde en belichaamde wereldwijde Ascensiewerk op bestemmingen overal ter wereld. We publiceren dit hier nu, aangezien ons werk in rechtstreeks verband staat met het ook door jou zelf te vervullen Ascensie- en Nieuwe Aarde werk. Zowel het overzicht zelf als de energie ervan zijn ondersteuning en een wellicht een leidraad gedurende jouw Ascensieweg. En, om je ervan bewust te maken dat de ‘Stairway to Heaven’, die vanuit ons wereldwijde werk is ontstaan, jou de gelegenheid biedt om zo “snel en makkelijk” te Ascenderen.

WIJ ZIJN HIER

ONS WERELDWIJDE ASCENSIE- EN NIEUWE AARDE WERK

Peru, San Francisco de Yarinacocha

8 Juni ~ 15 June 2009

Eerste Ayahuasca retraite met Maestro Senenpani:

 • Persoonlijk heelwordingswerk
 • Ons weer herinneren wat we waarlijk zijn en wat onze Goddelijke Taak is
 • De start van ons – SARA en AN-RA – gezamenlijk Ascensiewerk

11 Oktober  ~ 18 Oktober  2010

Tweede Ayahuasca retraite met Maestro Senenpani:

 • Persoonlijk heelwordingswerk
 • Ons weer herinneren wat we waarlijk zijn en wat onze Goddelijke Taak is
 • Een deel van deze Taak vervullen door in de vier jaren na de retraite het Ascensie boek ‘De Weg door De Kelken, Teachings’ te schrijven. Dit begeleidende, helende en bekrachtigende boek toont de lezer welke Weg je zelf moet gaan en ervaren om daadwerkelijk te Ascenderen. Het wacht nog op vertalers en uitgevers buitenland. Wanneer jij voelt dat het jouw Ascensietaak is om dit boek o.a. in het Engels te vertalen en uit te geven in het buitenland dan horen wij dit graag van jou.
 • Gedurende deze vier jaren (2010 – 2014: sterven door en van naam (loslaten van ‘Anja’ en omarmen nieuwe naam ‘SARA’ zodat alles wat SARA is toegankelijk wordt en tot expressie kan komen)

Ayahuasca Retraites

Heling verwonde M/V

USA, Arizona & Utah & Colorado & New Mexico

7 Juni  ~ 30 Juni 2013

 • Helen van het achetypische verwonde mannelijke en vrouwelijke – man en vrouw – door onze relatie heen

Schotland, Roslin, Rosslyn Chapel

15 December ~ 24 December 2014

 • De bevrijding van Het Goddelijk Vrouwelijke ~ Godin
 • Ontvangen van Christusbewustzijn
 • Wederom voor iedereen beschikbaar maken

Terug ontvangen Christus Bewustzijn

Bevrijding Levensenergie

Denemarken, Bornholm

11 Maart ~ 18 Maart 2015

 • De bevrijding van Het Goddelijk Mannelijke ~ God
 • Bevrijden en beschikbaar maken van energie van Het-Leven-Zelf
 • Wederom voor iedereen beschikbaar maken
Bornholm Østerlars Church

USA, Washington & Idaho, Boise & Oregon

2 September ~ 25 September 2015

 • De bevrijding van de Mensheid
 • Onze Goddelijkheid weer voor iedereen beschikbaar maken
 • Herstellen van het Aarde Netwerk

Bevrijding van de Mensheid

Universele Netwerk

France, Languedoc ~ The Netherlands, Deventer in unison

16 December ~ 21 December 2015

Herstellen van het Universele Netwerk (Grotten Katharen ~ Maria Magdalena)

Peru, San Francisco de Yarinacocha

7 Maart ~ 30 Maart 2016

THE GRAND COMPLETION 

 • De voltooiing van De Grootste Cyclische Beweging door daar – de Bron, ons hoogste potentieel – terug te komen waar alles ooit begon
 • Terugeisen van onze Goddelijkheid, onze Goddelijke Krachten en wederom met hen verbinden zodat we ze ten dienste aan het grootste geheel kunnen gebruiken

The Grand Completion ~ Ultieme Voltooïing

Voorbereiding CWAJ

Deventer, Nederland

Van April ~ September 2016

 • CALYXES Wereld Ascensie Reis: verwezenlijken van het volgende deel van onze Goddelijke Taak door onze CALYXES World Ascension Journey – CWAJ – voor te bereiden en te realiseren

Zuid Amerika: Chile, Argentina, Bolivia, Peru, Chile

2 Oktober 2016  ~  22 September 2017

In het leven zelf doorleven (belichamen) van de in maart 2016 in de Ayahuasca Ceremonienacht bereikte Grand Completion, en daar ver aan voorbij…

Gedurende deze reis hebben we op vele bestemmingen ons Ascensiewerk gedaan in synchroniciteit

 • met anderen lichtwerkers
 • hun wereldwijde Ascensie- en Nieuwe Aarde Werk
 • en in samenhang met multidimensionale portaalopeningen (bv winterzonnewende) en gebeurtenissen in het universum

BELICHAMING VAN DE ‘THE GRAND COMPLETION’ 

Op 6 januari 2017 in een hostel in Perito Moreno, Argentina ontvangen we vol vreugde daadwerkelijke momenten van gelukzaligheid en daarmee de belichaming van de Grand Completion

EEN INDICATIE VAN ONS CWAJ ASCENSIE- EN NIEUWE AARDE WERK

Creatie van de Trap naar de HemelStairway to Heaven

 • Continu ‘VOL JA!’ zeggen én hiernaar handelen tegen alles wat zich aandient
 • Ascensie in ‘Oneindig-Niets-Zijn’ ~ Vanuit Niets ontstaat Iets
  • God
  • God-in-Een
  • Bewustzijn
  • LiefdeLicht
  • GodZelf
 • Wennen aan deze nieuwe oneindige ruimte waar alles! anders is en anders functioneert. Een met open ogen en hart nieuwsgierige student met nieuwe vibratie zijn
 • Volledig op ons gemak zijn en ons veilig voelen in vol-ledig oneindig, leeg, onaanraakbaar, controleloos en zonder focus zijn. Enkel in elk nu moment van binnenuit tot expressie en creatie komen
 • Beweging van – het perspectief van – ‘Ik ben een mens (persoon, individu) die af en toe de Oneindige Godin die Ik daadwerkelijk ben ervaart’ naar ‘IK BEN Godin. Ik handel altijd vanuit mij. Ik zie illusie en alles wat daarin gebeurt in mij. Ik zie mijn mens – alle mensen – in mij’
 • Daadwerkelijke afdaling in de diepste diepten van de hel
 • Sterven in álles dat angst is, onveilig voelen, pijn, verdriet, boosheid, woede, frustratie, wanhoop, wantrouwen, eenzaamheid, externe autoriteiten en hun geconstrueerde grenzen-kwesties, etc. In de 3D vibratie/realiteit creëren wij dit alles zelf!
 • Sterven door en van diepgewortelde angst in relatie tot door het mannelijk ego opgebouwde en in stand gehouden grenzen en het overschrijden daarvan om wederom samen te komen en te genieten in EenZijn. De drijvende vuurkracht bij het sterven van deze angst is het allerdiepste verlangen van de Godin – Sisters – om wederom fysiek in Liefde samen te komen en te Zijn
 • Sterven door en van HÉT mannelijke ego
 • Sterven door en van HÉT vrouwelijke ego
 • Sterven door en van DÉ mind en diens controle, welke ons in de illusie gevangen hield
 • Sterven door en van naam
  • Het loslaten/onthechten van Gerrit om alles wat AN-RA is te omarmen, toegankelijk te maken en tot expressie te brengen
  • En daarmee het onthechten van de 3D-tijdlijn
 • Sterven door en van de ons bekende lichamen, fysiek lijf (gigantisch gewichtsverlies)
 • Doorstaan en ondergaan van enorme fysieke veranderingen en uitdagingen
 • Sterven door en van ultieme leugen dat we niet goed (genoeg) zijn en niet perfect handelen
  • Aankomen in Dé Waarheid: IK BEN perfect en wat IK doe is goed
  • De leugen is er de oorzaak van dat we ermee gestopt zijn om daadwerkelijk te Léven.
  • Het heeft het als een nieuwsgierig kind, met wijd open ogen ontdekken van het Leven gedood en het heeft het Leven uit ons geperst
 • Sterven door en van alles zodat we niets worden. Hiermee stellen we onszelf in staat om door het oog van de naald te bewegen en de Hemel op Aarde te betreden, om zelf hemel op aarde te ZIJN.
 • Diverse persoonlijke sessies met mensen die we gedurende onze CWAJ ontmoeten (als onderdeel van al het andere werk dat we moeten doen)
 • Godin Vuurkrachtwerk: iemand voorbereiden op de volgende fase in haar Goddelijke Ascensiewerk
 • Onze Ascensie- en Nieuwe Aarde ervaringen delen met mede ‘overlanders’ en Zuid Amerikanen

Daadwerkelijk DÉ illusie loslaten

 • Tijdlijn splitsing: sprong van 3D tijdlijn naar en in 5D – Nieuwe Aarde tijdlijn en wederom Thuis-komen
 • Voortdurende belichaming van onophoudelijk stijgende vibratie van LiefdeLicht. Dit is alsof je je handen in een elektrische schakelkast houdt terwijl daar de hoogst mogelijke energie doorheen stroomt en je deze energie in je lichaam moet verdragen – houden – totdat je eraan bent gewend. Waarop deze energie vervolgens onmiddellijk weer omhoog wordt gedraaid, en weer, en weer en weer…
 • Vooral gedurende ongeveer de tweede helft van onze CWAJ: ruimte creëren om alles wat we hebben ervaren  te kunnen integreren en daadwerkelijke integratie van de Leegte ~ geen houvast meer
 • Isla del Fuego – Yendegaia, Chile en Ushuaia, Argentina
  • Geboortekanaal ~ de poort waar doorheen alle zielen als mensen geboren zijn en worden – waar het leven op Aarde begonnen is, begint
  • Yendegaia betekent ‘deep bay’ of diepe baai (baarmoederlijk)
 • Uit de diepste diepte van de hel terughalen van de ZON en diens – voor het daadwerkelijk realiseren van ‘Belichaamd Oneindig Niets’, Ascensie en de Creatie van Onze Nieuwe Aarde – essentiële VuurKracht.
 • De VuurKracht van de Zon zo snel als mogelijk is met ons mee naar boven nemen, door/langs de Andes WERVELKOLOM naar het HART, Lago Titicaca – Isla del Sol – Bolivia
  • Godin wil nú Léven, wil creëren en zichzelf vrij tot expressie brengen als een gigantische erg snel voortstuwende spuitende fontein
 • Isla del Sol, in verbinding met Templo del Sol, Rocca Sacrada
  • Zonne-eclips van 26 februari 2017: (Zon)activatie van de zich in Lago Titicaca bevindende ZONNE SCHIJF en deze Disc wederom verbinden met – onze innerlijke – Bron
  • Transitie-ritueel naar de Nieuwe Aarde
  • 3D Aarde keert binnenste buiten door zichzelf naar buiten te duwen en zich door de energie van de Bron-planeet naar buiten te laten trekken en verwordt hiermee Onze Nieuwe Aarde. In en door ons heen is de multiversele Kundalini-stroom voltooid
 • Parque Nacional Talampaya, Argentina
  • Wij zijn afkomstig van de sterren. Op een gegeven moment lang geleden, zijn we geland op dit rode-aarde Aarde gebied. Vanwege het met onze thuisplaneet overeenkomstige landschap, zijn we hier met ons illusie avontuur gestart. Het werd ons tweede Thuis.
 • Ausangate, Peru
  • Sacred mountain for the Queros. During the May-June 2017 An-Ra had several visions about paco Don Alejandro, the Seven Sisters of the Pleiades and their connection to Source. This was part of the preparation for the homecoming of Gaia/New Earth. On the 16th of June 2016 we did a despacho ceremony – an offering for the spirits of Ausengate –  on the banks of one of the several lakes at the foot of Ausengate. Afterwards we had a meeting in person with Don Alejandro in Cuzco.

Ausangate, Peru

 • Heilige berg voor de Queros. In de periode mei-juni 2017 had An-Ra verschillende visioenen over paqo Don Alejandro Apaza Machacca, de berg Ausangate, de Seven Sisters of the Pleiades en hun connectie met de Bron. Dit was onderdeel van de voorbereiding op de thuiskomst van Gaia / Nieuwe Aarde. Op 16 juni 2016 deden we een despacho-ceremonie – een offer voor de geesten van Ausengate – aan de oevers van een van de verschillende meren aan de voet van Ausengate. Daarna hadden we een ontmoeting met Don Alejandro in Cuzco om met hem te spreken over onze ervaringen.

Calyxes World Ascension Journey

Ascensiewerk Bestemmingen

Enkele getallen

0
Travelled Kilometers
0
Days Travelled
0
Tasks Fulfilled

Reis- en verblijfkosten van onze Ascensiewerk Bestemmingen zijn in belangrijke mate door onszelf betaald

DONATIES    voor hen die volgen

Ons Ascensiehuis draait op schenkingen en donaties.

Het donatie principe wat wij hanteren in het Ascensiehuis houdt in dat vrijwillige donaties van voorgaande bezoekers van ons Ascensiehuis, het mogelijk maken dat zij die daarna komen gratis gebruik kunnen maken van wat ons Ascensiehuis hen biedt. En dat deze latere bezoekers het vervolgens met hun vrijwillig donatie weer mogelijk maken dat zij die weer na hen komen hetzelfde ontvangen.

Donaties maken de weg vrij voor een ander

Ga naar Donaties
ASCENSIEBOEK    DE WEG DOOR DE KELKEN, TEACHINGS

Weg naar bewustzijn via De Weg door De Kelken

Dit boek helpt jou herinneren wat je waarlijk bent en wat jij hier komt doen. Het begeleidt jou bij het vrijwillig oppakken van jouw uitnodiging en het zelf gaan van jouw Weg door De Kelken, bij het wederom uitkomen in waarheid en het op Aarde uitvoeren van jouw Goddelijke taak. Dit boek is in 2015 geschreven door SARA en verkrijgbaar bij Elikser Uitgeverij in Leeuwarden of in ons Ascensiehuis.

De Weg door De Kelken-Teachings

Lees meer
Onder de naam CALYXES doen wij – AN-RA en SARA – ons Ascensie- en Nieuwe Aarde werk. Calyxes is geen officieel bij de KvK ingeschreven onderneming. Op dit moment vallen onder CALYXES:
 • Ons wereldwijde Ascensie- en Nieuwe Aarde werk
 • Persoonlijke Ascensie-healing sessies
 • Het Ascensiehuis

BewarenBewaren