ONZE ASCENSIEWEG

Momenteel zijn de Aarde en al haar bewoners een ongekende Ascensie-sprong aan het maken. Als gevolg van het al lang voortdurende diepgaande werk van velen wereldwijd, is onze vibratie dusdanig aan het stijgen dat ONZE NIEUWE AARDE aan het ontstaan is en gaandeweg verder vorm krijgt. Een Aarde waarin wij ERVAREN dat wij ÉÉN energie van Licht en Liefde ZIJN. UNITY.

Hoe realiseren wij dit met elkaar

In de huidige Aardse periode komt alle afgescheidenheid, pijn en angst naar de oppervlakte en wordt hiermee zichtbaar. Wanneer jij wat in jou aangeraakt wordt IN JOU ZELF doorleeft, gaandeweg Het Licht dat we zijn vrij tot expressie laat komen en voltijds ten dienste bent aan het grootste geheel, Ascendeer jij. Wanneer voldoende mensen deze persoonlijke Ascensie-weg vol-ledig hebben belichaamd – er genoeg massa is – vindt ‘The Event’ plaats en Ascenderen wij als geheel.

NIEUWE AARDE CommUNITY

Samen zijn wij aan het Ascenderen en Onze Nieuwe Aarde aan het creëren. Het grootste deel van dit Ascensie-werk moet ieder ALLEEN en in zichzelf doen. NU mogen we hierbij gebruik gaan maken van de fysieke aanwezigheid en ervaringen van anderen. Móeten we zelfs daadwerkelijk samen gaan komen en een Nieuwe Aarde CommUNITY vormen. Door met elkaar een wereldwijd netwerk te laten ontstaan, zorgen we ervoor dat iederEEN makkelijker Ascendeert en dat onze Nieuwe Aarde steeds sneller vorm krijgt. Met het openstellen van dit Calyxes Ascensiehuis bieden wij hiervoor de gelegenheid. Hiermee zorgen wij er tegelijkertijd voor dat er tijdens en na ‘The Event’ een plek is waar je informatie en begeleiding kunt ontvangen over wat er gaande is. Wij bieden deze ondersteuning omdat de verwachting is dat deze verschuiving naar Het Licht voor velen een bijzonder verwarrende en wellicht wat beangstigende tijd zal zijn

Arco Iris boven de Padreyoc Mountain, San Pedro de Cachora, Peru

Uitgebreide Diepgaande Doorleefde Informatie

Ascensie: Voorheen

In al dan niet waargebeurde overgeleverde verhalen, wordt verteld dat verspreid over de Aarde en in de tijd relatief ENKELEN hun eigen individuele Ascensie-Weg volledig zijn gegaan. De in deze verhalen beschreven personen bewogen net zo lang door deze stervensweg heen tot zij wederom THUIS kwamen in zichzelf en ervoeren dat zij oneindig EEN zijn. Nadat zij hun weg naar binnen waren gegaan en alles hadden ervaren wat zij moesten ervaren, verlieten zij uiteindelijk de 3D illusie Aarde. Ze legden hun Lichaam af en kwamen – in een hogere vibratie – wederom terug in het Oneindige NIETS dat wij als geheel zijn.

Door er zelf vanuit hun eigen vrije wil bewust voor te kiezen deze al omvattende ervaring te hebben, leefden zij als vanzelf aan anderen voor hoe ook zij De WAARHEID over zichzelf kunnen ontdekken en deze daadwerkelijk kunnen gaan LEVEN. Toonden zij hoe een ieder kan Ascenderen. Met het voorbeeld van hun leven, lieten zij ons letterlijk zien dat je de Ascensie-weg alleen kunt ervaren ALS JE DEZE OOK DAADWERKELIJK ZELF GAAT. Dus wanneer ook jij telkens je Lichaam in gaat, vrij tot expressie komt en hiermee het LiefdeLicht belichaamd.

Mede door (on)bewuste manipulatie en verkeerde interpretatie van wat de hoofdpersonen in deze verhalen ons communiceerden, zijn zij echter nooit begrepen. In plaats van ook bij onszelf naar binnen te gaan, zijn we onze aandacht naar buiten gaan richten. Daar hebben we zij die in het verhaal wel zijn geascendeerd op een voetstuk geplaatst en zijn hen als Goden die ons Het Leven móeten brengen gaan aanbidden. Deze ontstane externe focus heeft ertoe geleid dat we uit contact zijn geraakt en onbeschrijflijk ver weg zijn gekomen van het daadwerkelijk zelf realiseren van onze Ascensie en het LEVEN van de LIEFDELICHT wat we als geheel zijn.

Arco Iris boven de Padreyoc Mountain, San Pedro de Cachora, Peru

ASCENSIE: NU

In de huidige periode op Aarde is het totaal anders dan in de genoemde verhalen over voorgaande tijden. Nu zijn er verspreid over de Aarde VELEN die hun persoonlijke Ascensie-weg daadwerkelijk gaan. Die Thuiskomen in zichzelf en in hun Lichaam ervaren dat wij oneindig EEN zijn. Doordat we het bovendien – bewust in verbinding – met elkaar doen, Ascendeert niet hier en daar iemand afzonderlijk maar Ascenderen wij ALS GEHEEL. Een Nieuwe Aarde CommUnity ontstaat!

Waar onze Ascensie-weg in beginsel hetzelfde verloopt als van hen waarover wordt verhaald, gaan wij momenteel nog een gigantische stap verder. Na het doorleven van ons hele Ascensie proces, leggen wij uiteindelijk niet ons Lichaam af om de 3D illusie Aarde weer te verlaten. Wij hebben namelijk gezamenlijk de ongekende bijzonder uitdagende Goddelijke Taak op ons genomen om TEGELIJKERTIJD MET DE AARDE ÍN ONS LICHAAM te Ascenderen. Om De Aarde en ons Lichaam met ons MEE TE LATEN ASCENDEREN.

Arco Iris Pumalin Parc in Chili

ASCENDEREN IN ONS LICHAAM

Ergens gedurende onze Ascensieweg naar binnen beginnen wij – geleidelijk aan en in toenemende mate – ten dienste aan het hoogste goed, van binnenuit vrij tot expressie te komen en te creëren. Doordat we keer op keer de moed hebben om hier ruimte voor te maken, voegen we zuurstof toe aan ons innerlijke VUUR en neemt onze VUURKRACHT aanzienlijk toe. Tegelijkertijd ervaren wij exponentieel in ons Lichaam ons oneindige EEN ZIJN en schijnt ons LiefdeLicht steeds krachtiger van binnenuit door ons Lichaam heen naar buiten. Terwijl we er bewust mee bezig blijven ons Zelf vrij tot expressie te laten komen en Goddelijk-creator te Zijn, Ascendeert met de stijging van de vibratie van ons Bewustzijn ook ons fysieke Lichaam als vanzelf mee naar diens hoogst mogelijk te behappen vibratie totdat ze de 5D vibratie heeft bereikt. Ons LiefdeLicht – Bewustzijn – laat ons Lichaam dusdanig fel stralen dat zij versmelten tot EEN en Belichaamd-Bewustzijn-ZIJN. De Aarde doorloopt momenteel hetzelfde Ascensieproces als wij. Doordat velen van ons dit proces met zichzelf doorlopen, zijn we haar aan het helpen en creëren we gezamenlijk Onze Nieuwe Aarde – onze 5D vibratie Aarde.

Arco Iris boven baai Puerto Natales, Chile

WIE NÚ DAADWERKELIJK MET ASCENSIE BEZIG ZIJN

Wij – An-Ra en SARA – behoren tot de pioniers en wegbereiders van onze Ascensie. Na jarenlange ervaring concluderen wij dat degenen die hun Ascensieweg vol-ledig gaan, altijd contact hebben – of krijgen – met hun diepste VERLANGEN en NIEUWSGIERIGHEID. Het geheel van deze twee initieert en continueert het absoluut willen achterhalen en ervaren wat iemand in essentie is – Thuiskomen en EEN ZIJN – en vol-ledig ten dienste willen ZIJN aan het HOOGSTE GOED. Zij die geen contact hebben met verlangen en nieuwsgierigheid, komen niet in beweging en Ascenderen dus niet mee.

Verder zijn zij die hun Ascensieweg gaan bijzonder eigenwijs, volhardend, ze hebben een onstopbaar doorzettingsvermogen en ongekende moed. Op elk gegeven moment zeggen zij VOL JA! tegen de ervaringen die zich aandienen en waartoe ze worden uitgenodigd. Ze springen overal controleloos in. Ze zijn bereid ALLES en IEDEREEN wat illusie is en waarvan we ons op de 3D Aarde afhankelijk hebben gemaakt, los te laten om hun Ascensie en hun Goddelijke Ascensie-Taak ten dienste aan het grootste geheel te volbrengen. Ze weten dat dit stervensproces van onthechting noodzakelijk is om door het Oog van de Naald te kunnen gaan en in LEVEN in een hogere vibratie uit te komen. NIETS KAN MEE!

Arco Iris Regenboog Wolken

WAT HET GAAN VAN JOUW ASCENSIE-WEG JOU BRENGT

In de hierop volgende alinea zeggen we rechttoe rechtaan wat je tijdens jouw Ascensieweg tegenkomt. Na het lezen ervan denk je wellicht: ‘Waarom zou ik in Godsnaam willen Ascenderen’. Deze vraag beantwoordt zichzelf: omdat God – JIJ – dit wil. Omdat de Godin die je bent vrij door jou heen wil LEVEN en wederom EEN wil ZIJN. Omdat God(in) alles heeft meegemaakt wat maar in de lage vibratie van de 3D Aarde kan worden meegemaakt en klaar is voor een totaal andere ervaring in een veel hogere vibratie. Klaar is om het overleven in angst en pijn los te laten voor LEVEN van LIEFDELICHT. Omdat wij – jij en iedereen die momenteel op Aarde verblijft – overeengekomen zijn dat we NU in deze levensperiode samen daadwerkelijk de Ascensie van het geheel dat we zijn en de creatie van Onze Nieuwe Aarde zullen realiseren.

We zitten namelijk met het collectief in de afrondingsfase van het oude – THE GRAND COMPLETION – en zijn tegelijkertijd een nieuwe ‘Grand Circle of Life’ aan het openen. Steeds meer mensen worden wakker, herinneren zich het vorenstaande en pakken hun unieke Goddelijke Taak op in dit proces.

EN DE NIEUWE RUIMTE

Tenslotte, wij – An-Ra en SARA – zijn NU onderdeel van De Nieuwe Aarde. Momenteel met velen wereldwijd geven wij daar daadwerkelijk verder vorm aan. Terwijl we in deze ruimte ZIJN, kunnen wij alleen maar zeggen: het maakt niet uit wat we allemaal mee moesten maken en moesten voelen om hier te komen. Het maakt niet uit wat we nu nog allemaal hebben te doen. HET MAAKT NIET UIT! want het was en is het allemaal meer dan waard. Het ervaren van onsZELF is zo uitbundig en verheugend. We lopen over van de Liefde die we zijn. Een realiteit waarin we tegelijkertijd met volledig open hart VOL JA! blijven zeggen tegen dat wat we in onszelf ontmoeten en  dat is ALLES en IEDEREEN want er is geen ander meer. Er is geen bescherming of afscherming en dus ook geen alleen zijn of eenzaamheid. We hebben contact met de volheid en alomvattendheid van ons eigen unieke facet van het LiefdeLicht dat wij ZIJN. Het vol De LEEGTE ZIJN biedt nul houvast. Zeker in het begin is het uitdagend en wiebelig. Dan mis je nog het ervaren van de zekerheid dat we niets hoeven te weten omdat WIJ ZIJN.

Nooit willen en kunnen wij meer terug naar – de tijdlijn van – het onbewust gevangen zitten in de hel van de illusie Aarde. Wij hebben ons Zelf bevrijd en het is niet echt te omschrijven en met je mind te bevatten hoe het voelt om hier en nu – in deze nieuwe tijdlijn – te zijn. Om onze gigantische vuurKRACHT en Belichaamde Oneindigheid en onze pure potentie te ervaren. Dit is LEVEN op zijn intenst. En elk NU moment zijn wij super nieuwsgierig naar wat wij nog meer mogen ervaren en creëren. Grenzeloos.

WAT JE TIJDENS JOUW ASCENSIEWEG TEGENKOMT

Ín je Lichaam Ascenderen is in alle opzichten een ultieme uitdaging. Je komt alles tegen waar je eigenlijk liever niet mee geconfronteerd wilt worden. Om weer in contact te komen met je Waarlijke Zelf en te kunnen Ascenderen moet je letterlijk afdalen in de – door jezelf gecreëerde – hel van de illusie. Hierbij ervaar je net zolang je diepste angst, pijn, verdriet, boosheid, etcetera, tot deze getranscendeerd zijn naar het LiefdeLicht dat je in essentie bent. Tijdens jouw weg móet je alles waarin jouw mannelijke en vrouwelijke ego verwond is helen, zodat zij wederom samen kunnen smelten tot EEN. Je doet dit binnen in jou en gebruikt daarbij de interactie met anderen. Gaande jouw Ascensieweg daagt deze zogenaamde buitenwereld je (on)verwacht ten diepste uit.

Vervolgens laat je zelf dat wat je altijd beschermend verborgen hebt gehouden, geleidelijk aan volkomen zichtbaar worden. Wanneer je de moed hebt om dat wat bestemd is om via jouw prisma van Licht te manifesteren ook daadwerkelijk te laten komen, word je vol-ledig aanraakbaar, naakt, open en onbeschermd. Nog steeds kun je een hoop “shit” van de zogenaamde buitenwereld over je heen krijgen. Ook al is dit altijd ten dienste aan het verder komen in jouw Ascensie en doet het je vuurkracht gigantisch toenemen, het blijft vanuit je mens perspectief bezien nooit leuk om door jouw proces heen te moeten bewegen. Ascenderen laat je tevens ten diepste alleen zijn en eenzaamheid, verwarring, houvastloosheid en controleloosheid beleven. Ieder NU moment bepaalt elk van je volgende stappen. Je ervaart tijdloosheid en non-lineariteit.

Belichaming

Tenslotte, wanneer je uiteindelijk Belichaamd Oneindig Bewustzijn BENT en jouw vibratie – bijna volledig – 5D is geworden, is het een behoorlijke uitdaging om te midden van de 3D illusie Aarde vibratie jouw weg te vinden. Onder andere het in interactie zijn met degenen die nog de 3D vibratie hebben en zeker ook met hen die nog blijven hangen in een hoog onbelichaamd bewustzijn kan goed lastig zijn. Vanuit hun ervaringswereld denken zij dat zij nog steeds contact hebben met jouw voormalige persoonlijkheid en diens destijds te helen gedoe en ze begrijpen niet dat zij contact hebben met Onverschillig Belichaamd Oneindig LiefdeLicht en Oordeelloosheid.

Tegelijkertijd kunnen ze jouw 5D taal niet – echt – verstaan (zie artikel: Embodied LoveLight Language). Jouw vibratie  matcht die van hen niet meer. Het contact met degenen die nog steeds een 3D vibratie hebben, voelt plat en ongevuld aan. Jij kan nog wel kortstondig bij hen zijn, maar wanneer jullie werkelijk samen in verbinding willen zijn, dan zullen zij “naar jou” toe moeten komen, zullen zij hun Ascensie-weg in moeten gaan zetten of verder gaan vervolgen. Degenen die nog steeds onbewust blijven hangen in een hoog maar nog niet-belichaamd bewustzijn, hebben zelfs de neiging om tegen jou en wat je tot expressie brengt te strijden. Dit alles, alsmede het door jou belichamen van het continue exponentieel in vibratie stijgende Licht en je gehele letterlijke fysieke transformatie zijn uitermate uitputtend. Je ervaart onder andere ook hoofdpijn, derde oog activatie pijn, zere mond en gebit, vastzuigen tong, oorsuizen, duizeligheid, misselijkheid, wazig zicht, spier en gewrichtspijn, ongemakkelijk voelende spijsverterings-issues, maagkrampen (plexus), kou, hitte, transpireren, krachteloosheid, slapeloosheid en behoefte aan veel slaap.

Laten we het er maar op houden dat Ascenderen ín je Lichaam en daarbij ten dienste zijn aan het grootste geheel een behoorlijk overweldigende ervaring is.

Download Tekst Ascensieweg
DONATIES    voor hen die volgen

Ons Ascensiehuis draait op schenkingen en donaties.

Het donatie principe wat wij hanteren in het Ascensiehuis houdt in dat vrijwillige donaties van voorgaande bezoekers van ons Ascensiehuis, het mogelijk maken dat zij die daarna komen gratis gebruik kunnen maken van wat ons Ascensiehuis hen biedt. En dat deze latere bezoekers het vervolgens met hun vrijwillig donatie weer mogelijk maken dat zij die weer na hen komen hetzelfde ontvangen.

Donaties maken de weg vrij voor een ander

Ga naar Donaties
ASCENSIEBOEK    DE WEG DOOR DE KELKEN, TEACHINGS

Weg naar bewustzijn via De Weg door De Kelken

Dit boek helpt jou herinneren wat je waarlijk bent en wat jij hier komt doen. Het begeleidt jou bij het vrijwillig oppakken van jouw uitnodiging en het zelf gaan van jouw Weg door De Kelken, bij het wederom uitkomen in waarheid en het op Aarde uitvoeren van jouw Goddelijke taak. Dit boek is in 2015 geschreven door SARA en verkrijgbaar bij Elikser Uitgeverij in Leeuwarden of in ons Ascensiehuis.

De Weg door De Kelken-Teachings

Lees meer

RESERVEER JE ONTMOETING

WIJ ZIJN GRAAG VOOR JOU BESCHIKBAAR.

Neem contact met ons op!
Onder de naam CALYXES doen wij – AN-RA en SARA – ons Ascensie- en Nieuwe Aarde werk. Calyxes is geen officieel bij de KvK ingeschreven onderneming. Op dit moment vallen onder CALYXES:
  • Ons wereldwijde Ascensie- en Nieuwe Aarde werk
  • Persoonlijke Ascensie-healing sessies
  • Het Ascensiehuis

BewarenBewaren