Loading...
Ascensie-Healing2018-03-13T12:59:16+01:00

EEN ASCENSIE-HEALING SESSIE

Een persoonlijke Ascensie-healing sessie is een optimaal diepgaand traject waarin je één sessie ontvangt. Je sessie – inclusief het eraan voorafgaande voorbereidende traject – is volledig dienend aan jou en het in je dagelijkse leven daadwerkelijk door jou vervullen van jouw diepste verlangen. Een bekrachtigende Ascensie-healing sessie biedt jou een essentiële sprong voorwaarts op jouw Ascensieweg. Het maakt de weg voor je vrij om vol-ledig ten dienste te gaan zijn aan het grootste geheel. Wanneer je hierin stapt en daadwerkelijk jouw unieke bijdrage aan onze Ascensie en de creatie van Onze Nieuwe Aarde levert, ervaar je Belichaamd Oneindig Bewustzijn. Ervaar je de vervulling van je diepste verlangen.

PARTNERS

(Het traject van) een persoonlijke Ascensie-healing sessie ontvang je alleen. Wanneer jij en jouw partner er echter voor hebben gekozen om jullie relatie dienend te laten zijn aan jullie eigen heelwording en Ascensie en aan die van jullie als geheel, dan is het ook mogelijk om een dergelijke sessie samen te doorlopen.

Avondzon Reserva Nacional Río Cipreses Chili

VOOR 1 PERSOON OF PARTNERS

DONATIE PRINCIPE

Vanuit CALYXES is het Ascensiehuis ontstaan. Een van de andere activiteiten van CALYXES is deze persoonlijke Ascensie-healing sessies.  Vooralsnog hanteren wij alleen voor alles wat het Ascensiehuis biedt het donatie principe. Voor onze persoonlijke Ascensie-healing sessies vragen wij vaste bijdragen. Wij hebben hiertoe besloten omdat wij vanaf het moment dat je een afspraak voor een dergelijke sessie bij ons hebt gemaakt – en de betreffende bijdrage door ons is ontvangen – al met je mee reizen en het hele door ons door te werken traject van een Ascensie-healing sessie veel energie, aandacht en tijd vraagt en dus veel van ons vergt. Wij voelen ons vrij om hier in specifieke situaties van af te wijken.

WAT KUN JE VERWACHTEN

Er is geen Ascensie-healing sessie hetzelfde. Jouw traject begint zodra je naar ons toe hebt aangegeven dat je een Ascensie-healing sessie van ons wilt ontvangen. Terwijl je je in onze energie bevindt, ervaar je dat wat door jou ervaren moet worden.

In volledige afstemming met jou, waar je op dit moment bent, wat jij nu nodig hebt om in je leven zelf te komen waar je zijn wilt, ontstaat het door ons met jou te doorlopen sessie-traject. Onder onze begeleiding krijg je voorafgaand aan jouw sessie duidelijkheid over wat de focus ervan moet zijn. Dit is voor jou een actieve fase. Het kan zijn dat we hiervoor persoonlijk contact met elkaar hebben of via e-mail, FaceTime of Skype.

Tijdens de sessie zelf, zijn wij aan het werk en hoef jij – over het algemeen – alleen maar jouw Ascensie-healing te ontvangen. Een sessie duurt zeker enige uren.

Wanneer je met je partner komt, werken we met jou, je partner en met jullie relatie.

Avondzon Reserva Nacional Río Cipreses Chili

HET SESSIE-TRAJECT

VOOR WIE

Hier onder tref je een of meerdere aspecten aan waarmee je waarschijnlijk resoneert. Deze bijzondere uitermate diepgaande Ascensie-healing sessie is voor jou, wanneer je:

 • (on)bewust voelt dat je voor een Ascensie-healing sessie naar ons toe moet komen
 • het diepste verlangen voelt om Thuis te komen in jezelf en wederom EEN te ZIJN
 • jouw – veelal door een langdurig heelwordingsproces bereikte – hoge Bewustzijn ook daad-werkelijk wilt LEVEN
 • vol-ledig vrij tot expressie wilt komen en wilt creëren
 • het diepste verlangen ervaart om zelf te Ascenderen en op Onze Nieuwe Aarde te LEVEN
 • eindelijk de 3D illusie Aarde en al diens pijn en angst los wilt laten en op weg wilt gaan naar Onze 5D Nieuwe Aarde
 • te allen tijde ten dienste wilt ZIJN aan het grootste geheel door jouw unieke bijdrage hieraan te leveren
 • onze Nieuwe Aarde mede vorm wilt geven
 • BELICHAAMD ONEINDIG BEWUSTZIJN door jouw mens heen wilt ervaren

EN – en dit is essentieel –

 • WANNEER JE ZELF BEREID BENT OM ALLES TE DOEN EN LATEN WAT NODIG IS OM HET BOVENSTAANDE VOOR JEZELF TE VERVULLEN
Avondzon Reserva Nacional Río Cipreses Chili

(H)ERKENNING

JOUW BIJDRAGE

De bijdrage voor een Ascensie-healing sessie-traject is

 • VOOR EEN PERSOON:
  • een sessie-traject: € 333,00
  • noodzakelijke extra sessie: € 222,00
 • VOOR PARTNERS:
  • een partner sessie-traject: € 444,00
  • noodzakelijke extra sessie per persoon: € 222,00

Nadat je aan ons hebt doorgegeven dat jij een Ascensie-healing sessie van ons wilt ontvangen en wij het betreffende bedrag op onze rekening hebben ontvangen, begint ons sessie-traject met jou.

AANTAL SESSIES PER TRAJECT

Een Ascensie-healing traject bevat één sessie. Het vraagt en krijgt zoveel zorgvuldigheid, aandacht en tijd als het nodig heeft.

Het is echter mogelijk dat wij – tijdens een Journey – met jou en het daadwerkelijk vervullen van jouw diepste verlangen aan het werk zijn en dat uit onze Journey naar voren komt dat je meer sessies nodig hebt om daar te komen waar je zijn wilt. Of dat jij en/of je partner eerst een persoonlijke sessie nodig hebben voordat jullie gezamenlijke sessie kan plaatsvinden.

Wanneer we dit aangereikt hebben gekregen, stellen wij je hiervan op de hoogte. Je kunt dan zelf de keus maken of je met een VOL JA! daadwerkelijk het totale voor jou/jullie benodigde traject instapt en afrondt.

Wanneer je voor VOL JA! kiest, betaal je voor de extra Ascensie-healing sessies – die buiten de door jou betaalde Ascensie-healing bijdrage vallen – een lager bedrag dan normaal.

Wanneer je besluit met jouw Ascensie-Healing sessie traject te stoppen dan ontvang je 50% van het reeds door jou aan ons betaalde bedrag retour.

ONZE BIJDRAGE

Wij besteden heel veel energie, aandacht en tijd aan jouw Ascensie-healing sessie. Wat betekent dat jij-wij vol-ledig samen ZIJN in ons beschikbare potentieel. In volledige transparantie geven we jou hierbij een indicatie in tijd hoeveel uren wij over het algemeen met een dergelijk traject bezig zijn. Dit is op basis van 1 sessie.

 • Persoonlijk traject: ongeveer 20 -25 uren
 • Partner traject: ongeveer 25 – 30 uren
Waterval Reserva Nacional Río Cipreses Chili

ZORGVULDIGHEID, AANDACHT EN TIJD

GEGEVENS BANKREKENING

Calyxes

NL63 TRIO 0197 6582 29

ovv: ‘Ascensie-healing sessie’ en jouw naam, adres, woonplaatsgegevens, emailadres en telefoonnummer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Al het werk dat wij doen valt onder de Algemene Voorwaarden van Calyxes.

ALGEMENE VOORWAARDEN

RESERVEER JE ASCENSION-HEALING

WIJ ZIJN GRAAG VOOR JOU BESCHIKBAAR.

Neem contact met ons op!
DONATIES    voor hen die volgen

Ons Ascensiehuis draait op schenkingen en donaties.

Het donatie principe wat wij hanteren in het Ascensiehuis houdt in dat vrijwillige donaties van voorgaande bezoekers van ons Ascensiehuis, het mogelijk maken dat zij die daarna komen gratis gebruik kunnen maken van wat ons Ascensiehuis hen biedt. En dat deze latere bezoekers het vervolgens met hun vrijwillig donatie weer mogelijk maken dat zij die weer na hen komen hetzelfde ontvangen.

Donaties maken de weg vrij voor een ander

Ga naar Donaties
ASCENSIEBOEK    DE WEG DOOR DE KELKEN, TEACHINGS

Weg naar bewustzijn via De Weg door De Kelken

Dit boek helpt jou herinneren wat je waarlijk bent en wat jij hier komt doen. Het begeleidt jou bij het vrijwillig oppakken van jouw uitnodiging en het zelf gaan van jouw Weg door De Kelken, bij het wederom uitkomen in waarheid en het op Aarde uitvoeren van jouw Goddelijke taak. Dit boek is in 2015 geschreven door SARA en verkrijgbaar bij Elikser Uitgeverij in Leeuwarden of in ons Ascensiehuis.

De Weg door De Kelken-Teachings

Lees meer
Onder de naam CALYXES doen wij – AN-RA en SARA – ons Ascensie- en Nieuwe Aarde werk. Calyxes is geen officieel bij de KvK ingeschreven onderneming. Op dit moment vallen onder CALYXES:
 • Ons wereldwijde Ascensie- en Nieuwe Aarde werk
 • Persoonlijke Ascensie-healing sessies
 • Het Ascensiehuis

BewarenBewaren