ONZE ASCENSIEWEG

DIEPGAANDE INFORMATIE

ASCENSIE: VOORHEEN

Verspreid over de Aarde en in de tijd is van relatief ENKELEN bekend dat zij hun persoonlijke Ascensieweg volledig zijn gegaan. Zij bewogen net zo lang door deze stervensweg heen tot zij wederom THUIS kwamen in zichzelf en ervoeren dat zij oneindig EEN zijn. Nadat zij hun weg naar binnen waren gegaan en alles hadden ervaren wat zij moesten ervaren, verlieten zij de 3D illusie Aarde. Ze legden hun Lichaam af en kwamen – in een hogere vibratie – wederom terug in het Oneindige NIETS dat wij als geheel zijn.

Door er zelf in eerste instantie vanuit hun eigen vrije wil bewust voor te kiezen deze al omvattende ervaring te hebben, leefden zij als vanzelf aan anderen voor hoe ook zij De WAARHEID over zichzelf kunnen ontdekken en deze daadwerkelijk kunnen gaan LEVEN. Toonden zij hoe een ieder kan Ascenderen. Met het voorbeeld van hun leven, lieten zij ons letterlijk zien dat je de Ascensieweg alleen kunt ervaren ALS JE DEZE OOK DAADWERKELIJK ZELF GAAT. Dus wanneer ook jij telkens je Lichaam in gaat, vrij tot expressie komt en hiermee het LiefdeLicht belichaamd. Mede door (on)bewuste manipulatie en verkeerde interpretatie is wat zij ons communiceerden echter nooit begrepen. In plaats van ook bij onszelf naar binnen te gaan, zijn we onze aandacht naar buiten gaan richten. Daar hebben we zij die wel zijn geascendeerd op een voetstuk geplaatst en zijn hen als Goden die ons Het Leven móeten brengen gaan aanbidden. Deze ontstane externe focus heeft ertoe geleid dat we onbeschrijflijk ver weg zijn gekomen van het daadwerkelijk zelf realiseren van onze Ascensie en het LEVEN van de LIEFDELICHT wat we als geheel zijn.

ASCENSIE: NU

In de huidige periode op Aarde is het totaal anders dan voorheen. Nu zijn er verspreid over de Aarde VELEN die hun persoonlijke Ascensieweg gaan. Die Thuiskomen in zichzelf en in hun Lichaam ervaren dat wij oneindig EEN zijn. Doordat we het bovendien – bewust in verbinding – met elkaar doen, Ascendeert niet iedereen afzonderlijk maar Ascenderen wij ALS GEHEEL. Een Nieuwe Aarde CommUnity ontstaat!

Waar onze Ascensieweg in beginsel hetzelfde verloopt als die van onze voorgangers, gaan wij momenteel nog een gigantische stap verder. Na het doorleven van ons hele Ascensie proces, leggen wij niet ons Lichaam af om de 3D illusie Aarde weer te verlaten. Wij hebben namelijk gezamenlijk de ongekende bijzonder uitdagende Goddelijke Taak op ons genomen om TEGELIJKERTIJD MET DE AARDE ÍN ONS LICHAAM te Ascenderen.

Ascenderen ín ons Lichaam

Ergens gedurende onze Ascensieweg naar binnen beginnen wij – geleidelijk aan en in toenemende mate – ten dienste aan het hoogste goed, van binnenuit vrij tot expressie te komen en te creëren. Doordat we keer op keer de moed hebben om hier ruimte voor te maken, voegen we zuurstof toe aan ons innerlijke VUUR en neemt onze VUURKRACHT aanzienlijk toe. Tegelijkertijd ervaren wij exponentieel in ons Lichaam ons oneindige EEN ZIJN en schijnt ons LiefdeLicht steeds krachtiger van binnenuit door ons Lichaam heen naar buiten. Terwijl we er bewust mee bezig blijven ons Zelf vrij tot expressie te laten komen en Goddelijk-creator te Zijn, Ascendeert met de stijging van de vibratie van ons Bewustzijn ook ons fysieke Lichaam als vanzelf mee naar diens hoogst mogelijk te behappen vibratie totdat ze de 5D vibratie heeft bereikt. Ons LiefdeLicht – Bewustzijn – laat ons Lichaam dusdanig fel stralen dat zij versmelten tot EEN en Belichaamd-Bewustzijn-ZIJN. De Aarde doorloopt momenteel hetzelfde Ascensieproces als wij. Doordat velen van ons dit proces met zichzelf doorlopen, zijn we haar aan het helpen en creëren we gezamenlijk Onze Nieuwe Aarde – onze 5D vibratie Aarde.

WIE NÚ DAADWERKELIJK MET ASCENSIE BEZIG ZIJN

Wij – An-Ra en SARA – behoren tot de pioniers en wegbereiders van onze Ascensie. Na jarenlange ervaring concluderen wij dat degenen die hun Ascensieweg vol-ledig gaan, altijd contact hebben – of krijgen – met hun diepste VERLANGEN en NIEUWSGIERIGHEID. Het geheel van deze twee initieert en continueert het absoluut willen achterhalen en ervaren wat iemand in essentie is – Thuiskomen en EEN ZIJN – en vol-ledig ten dienste willen ZIJN aan het HOOGSTE GOED. Zij die geen contact hebben met verlangen en nieuwsgierigheid, komen niet in beweging en Ascenderen dus niet mee.

Verder zijn zij die hun Ascensieweg gaan bijzonder eigenwijs, volhardend, ze hebben een onstopbaar doorzettingsvermogen en ongekende moed. Op elk gegeven moment zeggen zij VOL JA! tegen de ervaringen die zich aandienen en waartoe ze worden uitgenodigd. Overal springen ze controleloos in. Ze zijn bereid ALLES en IEDEREEN wat illusie is en waarvan we ons op de 3D Aarde afhankelijk hebben gemaakt, los te laten. Het volbrengen van hun Ascensie en hun Goddelijke Ascensie-Taak ten dienste aan het grootste geheel gaat voor. Ze weten dat dit stervensproces van onthechting noodzakelijk is om door het Oog van de Naald te kunnen gaan en in LEVEN in een hogere vibratie uit te komen. NIETS KAN MEE!

WAT HET GAAN VAN JOUW ASCENSIEWEG JOU BRENGT

In de hierop volgende alinea zeggen we rechttoe rechtaan wat je tijdens jouw Ascensieweg tegenkomt. Na het lezen ervan denk je wellicht: ‘Waarom zou ik in Godsnaam willen Ascenderen’. Deze vraag beantwoordt zichzelf: omdat God – JIJ – dit wil. Omdat de Godin die je bent vrij door jou heen wil LEVEN en wederom EEN wil ZIJN. Omdat God(in) alles heeft meegemaakt wat maar in de lage vibratie van de 3D Aarde kan worden meegemaakt en klaar is voor een totaal andere ervaring in een veel hogere vibratie. Klaar is om het overleven in angst en pijn los te laten voor LEVEN van LIEFDELICHT. Omdat wij – jij en iedereen die momenteel op Aarde verblijft – overeengekomen zijn dat we NU in deze levensperiode samen daadwerkelijk de Ascensie van het geheel dat we zijn en de creatie van Onze Nieuwe Aarde zullen realiseren.

We zitten namelijk met het collectief in de afrondingsfase van het oude – THE GRAND COMPLETION – en zijn tegelijkertijd een nieuwe ‘Grand Circle of Life’ aan het openen. Steeds meer mensen worden wakker, herinneren zich het vorenstaande en pakken hun unieke Goddelijke Taak op in dit proces.

EN DE NIEUWE RUIMTE

Tenslotte, wij – An-Ra en SARA – zijn NU onderdeel van De Nieuwe Aarde en zijn deze momenteel met velen wereldwijd daadwerkelijk verder vorm aan het geven. Terwijl we in deze ruimte ZIJN, kunnen wij alleen maar zeggen: het maakt niet uit wat we allemaal mee moesten maken en moesten voelen om hier te komen. Het maakt niet uit wat we nu nog allemaal hebben te doen. HET MAAKT NIET UIT! want het was en is het allemaal meer dan waard. Het ervaren van onsZELF is zo uitbundig en verheugend. We lopen over van de Liefde die we zijn. Een realiteit waarin we tegelijkertijd met volledig open hart VOL JA! blijven zeggen tegen dat wat we in onszelf ontmoeten en  dat is ALLES en IEDEREEN want er is geen ander meer. Er is geen bescherming of afscherming en dus ook geen alleen zijn of eenzaamheid. We hebben contact met de volheid en alomvattendheid van ons eigen unieke facet van het LiefdeLicht dat wij ZIJN. Het vol De LEEGTE ZIJN biedt nul houvast. Zeker in het begin is het uitdagend en wiebelig. Dan mis je nog het ervaren van de zekerheid dat we niets hoeven te weten omdat WIJ ZIJN.

Nooit willen en kunnen wij meer terug naar – de tijdlijn van – het onbewust gevangen zitten in de hel van de illusie Aarde. Wij hebben ons Zelf bevrijd en het is niet echt te omschrijven en met je mind te bevatten hoe het voelt om hier en nu – in deze nieuwe tijdlijn – te zijn. Om onze gigantische vuurKRACHT en Belichaamde Oneindigheid en onze pure potentie te ervaren. Dit is LEVEN op zijn intenst. En elk NU moment zijn wij super nieuwsgierig naar wat wij nog meer mogen ervaren en creëren. Grenzeloos.

WAT JE TIJDENS JOUW ASCENSIEWEG TEGENKOMT

Ín je Lichaam Ascenderen is in alle opzichten een ultieme uitdaging. Je komt alles tegen waar je eigenlijk liever niet mee geconfronteerd wilt worden. Om weer in contact te komen met je Waarlijke Zelf en

te kunnen Ascenderen moet je letterlijk afdalen in de – door jezelf gecreëerde – hel van de illusie. Hierbij ervaar je net zolang je diepste angst, pijn, verdriet, boosheid, etcetera, tot deze getranscendeerd zijn naar het LiefdeLicht dat je in essentie bent. Tijdens jouw weg móet je alles waarin jouw mannelijke en vrouwelijke ego verwond is helen, zodat zij wederom samen kunnen smelten tot EEN. Je doet dit binnen in jou en gebruikt daarbij de interactie met anderen. Gaande jouw Ascensieweg daagt deze zogenaamde buitenwereld je (on)verwacht ten diepste uit.

Vervolgens laat je zelf dat wat je altijd beschermend verborgen hebt gehouden, geleidelijk aan volkomen zichtbaar worden. Wanneer je de moed hebt om dat wat bestemd is om via jouw prisma van Licht te manifesteren ook daadwerkelijk te laten komen, word je vol-ledig aanraakbaar, naakt, open en onbeschermd. Nog steeds kun je een hoop “shit” van de zogenaamde buitenwereld over je heen krijgen. Ook al is dit altijd ten dienste aan het verder komen in jouw Ascensie en doet het je vuurkracht gigantisch toenemen, het blijft vanuit je mens perspectief bezien nooit leuk om door jouw proces heen te moeten bewegen. Ascenderen laat je tevens ten diepste alleen zijn en eenzaamheid, verwarring, houvastloosheid en controleloosheid beleven. Ieder NU moment bepaalt elk van je volgende stappen. Je ervaart tijdloosheid en non-lineariteit.

BELICHAMING

Samenvattend, wanneer je uiteindelijk Belichaamd Oneindig Bewustzijn BENT en jouw vibratie – bijna volledig – 5D is geworden, is het een behoorlijke uitdaging om te midden van de 3D illusie Aarde vibratie jouw weg te vinden. Onder andere het in interactie zijn met degenen die nog de 3D vibratie hebben en zeker ook met hen die nog blijven hangen in een hoog onbelichaamd bewustzijn kan goed lastig zijn. Vanuit hun ervaringswereld denken zij dat zij nog steeds contact hebben met jouw voormalige persoonlijkheid en diens destijds te helen gedoe en ze begrijpen niet dat zij contact hebben met Onverschillig Belichaamd Oneindig LiefdeLicht en Oordeelloosheid.

Tegelijkertijd kunnen ze jouw 5D taal niet – echt – verstaan. Jouw vibratie  matcht die van hen niet meer. Het contact met hen voelt plat en ongevuld aan. Jij kan nog wel kortstondig bij hen zijn, maar wanneer jullie werkelijk samen in verbinding willen zijn, dan zullen zij “naar jou” toe moeten komen, zullen zij hun Ascensieweg in moeten gaan zetten of verder gaan vervolgen. Dit alles, alsmede het door jou belichamen van het continue exponentieel in vibratie stijgende Licht en je gehele letterlijke fysieke transformatie zijn uitermate uitputtend. Je ervaart onder andere ook hoofdpijn, derde oog activatie pijn, zere mond en gebit, vastzuigen tong, oorsuizen, duizeligheid, misselijkheid, wazig zicht, spier en gewrichtspijn, ongemakkelijk voelende spijsverterings-issues, maagkrampen (plexus), kou, hitte, transpireren, krachteloosheid, slapeloosheid en behoefte aan veel slaap.

Laten we het er maar op houden dat Ascenderen ín je Lichaam en daarbij ten dienste zijn aan het grootste geheel een behoorlijk overweldigende ervaring is.

Ascensieboek De Weg door De Kelken, Teachings

Wanneer je meer diepgaande informatie over het vorenstaande wilt en een bekrachtigende helende leidraad wilt hebben bij het gaan en vervolgen van jouw Ascensieweg, dan verwijzen wij naar het door SARA geschreven boek De Weg door De Kelken, Teachings

Als je trouwens het gevoel hebt dat het onderdeel van jouw Goddelijke Ascensie-Taak is om dit boek te vertalen en in het buitenland uitgegeven te krijgen, neem dan contact met ons op. Gezamenlijk kunnen we dan realiseren dat de energie en inhoud van dit Ascensieboek dienstbaar is aan zoveel mogelijk Ascenderende mensen wereldwijd en het grootste geheel.

DOWNLOAD ARTIKEL ASCENSIEWEG