ONS ASCENSIEHUIS IS GEOPEND!

Via deze weg kun je meer lezen over de opening van ons Ascensiehuis. Dit – voor zover wij weten wereldwijd eerste – Ascensiehuis is volledig dienend aan jou en aan het hoogste goed.

In dit artikel

  • lees je meer over wat ons Ascensiehuis – de eerste NIEUWE-AARDE-AMBASSADE – is
  • tref je de pdf aan met beknopte informatie over wat ons Ascensiehuis specifiek voor jou, jouw Ascensieweg en die van ons als geheel kan betekenen
  • nemen we je mee in het creatieproces van dit Ascensiehuis en waarom we deze nu openen.

We ronden we af met

  • hoe in onze beleving daadwerkelijk EenZijn – Our New Earth CommUNITY – gerealiseerd kan worden.

Ascensiehuis, Nieuwe Aarde Ambassade

Ons Ascensiehuis is letterlijk een huis waar je naar binnen kunt gaan om dat te ontvangen wat jij nodig hebt om zo “snel en makkelijk” mogelijk jouw Ascensieweg volledig te doorlopen en Onze Nieuwe Aarde mede vorm te geven. Het is een energetische ruimte van waaruit een Nieuwe Aarde GemEENschap – CommUNITY – ontstaat. Ons Ascension House is een Nieuwe-Aarde-Ambassade te midden van de 3D Aarde. Wanneer je – de omgeving van – ons Ascensiehuis binnenstapt, betreed je Onze 5D Nieuwe Aarde.

Zonsondergang omgeving Puquio, Peru

Voor diepgaandere volledig door ons doorleefde Ascensie informatie:

https://ascensiehuis.nl

http://calyxes.org

Download dit artikel in pdf hier

Creatieproces van Ons Ascensiehuis

In de loop van onze een jaar durende Calyxes World Ascension Journey in Zuid Amerika zijn wij BELICHAAMD ONEINDIG BEWUSTZIJN geworden. Om hierin uit te komen hebben we alles wat 3D illusie Aarde is doorleefd en losgelaten, inclusief de vormen en manieren waarop wij voorheen ons werk deden. Wat overbleef is 5D BELICHAAMD NIETS ZIJN. In de onbegrensde LEEGTE wat we nu ZIJN, is er alleen maar NU en vol-ledig houvastloosheid. Vanuit elk NU-moment komen wij vrij te expressie en creëren wij wat bestemd is om door ons gecreëerd te worden.

Hoe wij te midden van de 3D illusie Aarde, 5D vibratie kunnen ZIJN, zijn wij vanaf de eerste weken na onze terugkeer gaan ervaren. Gaande deze Weg ontstond het beeld dat we van ons huis een Ascensiehuis moeten maken en dat deze draaiende gehouden kan worden op donaties. Het beeld is tot expressie gekomen in het ontwerp van onze banner. Naast onze voornamelijk Engelstalige website Calyxes.org ontstond een Nederlandstalige website Ascensiehuis.nl. De bouw en inrichting van deze nieuwe website, het actualiseren van onze originele website en het schrijven en vertalen van vele teksten, kwam bovenop het Ascensiewerk dat we al lang voortdurend aan het doen zijn en bracht hierdoor – fysiek – nog weer meer uitdagingen met zich mee. Ons Ascensiehuis moest er echter komen. Het was dan ook bovenal super om deze plek gezamenlijk te creëren.

Waarom Nu de Opening van ons Ascensiehuis

Net als vele andere pioniers en wegbereiders in onze Ascensie en de creatie van onze Nieuwe Aarde, voelen wij sterk dat NU de tijd is om – fysiek – bijEEN te komen. Er moeten plekken zijn waar we eindelijk met elkaar samen kunnen komen en met behulp waarvan we als geheel daadwerkelijk Ascenderen en onze Nieuwe Aarde creëren. Op deze plaatsen moet zeker ook informatie, begeleiding en ondersteuning geboden worden tijdens en na ‘The Event’ – onze daadwerkelijke Ascensiesprong. Beoogd is om iedereen tijdens de Ascensiesprong zo soepel mogelijk door deze wat verwarrende en wellicht wat beangstigende tijd heen kan bewegen.

De opening van ons Ascensiehuis draagt optimaal bij aan het daadwerkelijk bereiken van EEN ZIJN, UNITY.

Belichting Ontwerp Ascension House banner

Het ontwerp van onze Ascension House banner is ontstaan uit het Ascensiewerk dat we voor het grootste geheel hebben gedaan, gedurende onze eind september 2017 afgeronde een jarige Calyxes World Ascension Journey in Zuid Amerika.

Met elk aspect ervan is door ons gewerkt, elk facet is in het leven zelf door ons gecreëerd, belichaamd en voltooid. Het ontwerp toont de vuurkracht van de zon. Deze is hebben we absoluut nodig om in staat te zijn de-Oneindige-Leegte-die-wij-zijn vrij te LEVEN en te Ascenderen. De zonnevlammen representeren de energie die – op het moment dat er voldoende belichaamde massa is bereikt om The Event te laten plaatsvinden – vanuit de Galactische Centrale Zon naar ons toe komt. De trap verbeeldt de ‘Stairway to Heaven’ die wij gezamenlijk daadwerkelijk energetisch hebben gecreëerd. Net zoals ons Ascension House kan deze door iedereen worden gebruikt die zijn of haar eigen Ascensieweg zo “makkelijk en snel” mogelijk wil doorleven. Onze Nieuwe-Aarde-afbeelding laat het gecreëerde resultaat zien van het door ieder van ons afdalen van en stijgen op de Trap naar de Hemel, inclusief de volledige vrije expressie van ons ZELF. EENheid Belichaamd.

Daadwerkelijk begin – netwerk van Ascension Houses

Met de opening van het eerste Ascensiehuis ontstaat de wereldwijde mogelijkheid om daadwerkelijk onze Nieuwe Aarde CommUNITY te vormen en EenZijn te realiseren. Wanneer jij – een ieder – er voor kiest dat we dit voor ons Zelf verwezenlijken, zien wij het volgende gebeuren: Met elke actieve bezoeker in ons Ascensiehuis groeit onze Nieuwe Aarde CommUNITY. Diverse van deze bezoekers en anderen wereldwijd, voelen zich ertoe uitgenodigd om ook een Ascension House te openen en geven hieraan gehoor. Overal op Aarde ontstaan Ascension Houses met in elk ervan een groeiende New Earth CommUNITY. Geleidelijk aan smelten al deze Ascensiehuizen en hun gemEENschappen samen tot EEN. Wordt dit netwerk van Ascension Houses een dusdanig grote belichaamde massa dat we daadwerkelijk als geheel onze Ascensiesprong naar Onze Nieuwe Aarde maken en EenZijn realiseren.

Ascension House

Gezien het bovenstaande is het niet verrassend dat we ervoor hebben gekozen om engelstalige woorden voor ons Ascensiehuis en Onze Nieuwe Aarde GemEENschap te gebruiken. Met ‘Ascension House’ en ‘New Earth CommUNITY’ is er volledige vrijheid om deze beweging wereldwijd te laten gebeuren.

Ontmoeten

Wil je ons Ascensiehuis bezoeken, bel dan Sara: 06-36402890 en An-Ra: 06-16423400 of mail naar info@ascensiehuis.nl voor het maken van een afspraak. Wij ZIJN hier en heten je van harte welkom!

Open ook een Ascensiehuis! 

Resoneer je met dit Ascensiehuis en – meer specifiek – met de inhoud van bovenstaande alinea ‘DAADWERKELIJK BEGIN – NETWERK VAN ASCENSION HOUSES’ en voel je dat jij een van degenen bent die ook een Ascensiehuis moet openen, neem ook dan contact met ons op. Dan zorgen we er met elkaar voor dat wij daadwerkelijk als geheel gaan ervaren hoe het is om in vrijheid op Onze Nieuwe Aarde te Léven.

Wij ZIJN hier en horen graag van jou.

AN-RA en SARA

OPEN OOK EEN ASCENSIEHUIS EN BOUW MEE AAN HET NETWERK EN HET DAADWERKELIJK BEREIKEN VAN UNITY!